Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, Laadittu 10.7.2018. (viimeisin muokkaus 4.3.2024)

1. Rekisterinpitäjä: Hyvinkään Kaupunkiyhdistys ry

2. Rekisterin nimi: Jäsen- ja uutiskirjerekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Suvi Viljanen, hyvinkaan.kaupunkiyhdistys@gmail.com

4. Rekisterin käyttötarkoitus: Uutiskirjeiden toimittaminen ja jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenmaksujen seuraaminen. Lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttaminen. Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö: Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja: yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja jäsenmaksun suuruus sekä onko maksu maksettu. Muut asiakkaan itse antamat tiedot.

6. Tietolähteet: Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään liittyessään jäseneksi, kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä.

7. Tietojen luovutus ja siirto: Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita. Tietoja ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytysaika: Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9. Rekisterin suojaus: Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Siirto- ja kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen: Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.