Toriterassi viihdyttää kaupunkilaisia jälleen ensi kesänä!

Hyvinkään kaupunkiyhdistyksen TORILLE! -hanke toi toriterassin osaksi Hyvinkään torin palveluita kesien 2021 ja 2022 ajaksi. TORILLE! -hankkeen mahdollisti Uudenmaan liiton myöntämä Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitus. Lisäksi hanketta olivat tukemassa Hyvinkään kaupunki ja kauppakeskus Willa. Hankkeen merkeissä tehtiin monipuolisesti yhteistyötä paikallisten yrittäjien, yhdistysten ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Hankkeen avulla luotiin toimintamalli toriterassille, joka saa nyt jatkoa tulevina kesinä yrittäjävetoisesti.

Hyvinkään kaupunki järjesti terassihankintaan liittyen kaikille avoimen markkinavuoropuhelun lokakuussa 2022 ja käyttöoikeussopimusta koskeva hankintailmoitus julkaistiin marraskuussa 2022. Määräaikaan mennessä tarjouksen terassitoimintaa koskien jättivät kaksi yritystä: Ravkon Oy ja Fiesta Hotellit Oy.

Hankinnan osalta painotettiin mm. sitä, että kohderyhmää ovat eri-ikäiset kaupunkilaiset ja myös perheet ovat tervetulleita nauttimaan terassin palveluista, terassin palveluvalikoimaan liittyy juomatarjoilun ohella myös olennaisesti monipuolinen ruokatarjoilu ja laadukas kulttuuriohjelma. Painopisteet on säilyneet hankkeen luoman toimintamallin mukaisina.

Hyvinkään kaupungin viranhaltijoista ja poliittisista päättäjistä koostuva raati arvioi ja pisteytti anonymisoidut toimintasuunnitelmat seuraavilta osa-alueilta: tuotevalikoima ja toimijat terassilla, terassin visuaalinen ilme, terassin ohjelmatarjonta, terassikauden pituus ja terassin aukioloajat.

Kilpailutuksen perusteella terassin palveluntuottajaksi valikoitui Ravkon Oy, jonka tuotevalikoiman raati arvioi monipuolisemmaksi ja vaihtelevammaksi sen koostuessa useamman toimojan tuotevalikoimista ja tarjoten option vaihteleviin ruokatoimijoihin. Myös voittaneen tarjouksen visuaalinen ilme miellytti raatia enemmän ja esimerkkiohjelmatarjonnan nähtiin olevan soveltuvampi ja lisäävän terassin viihtyisyyttä.